Prace zrealizowane w okresie od 14.05.2018 r. do 19.05.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie – km 2+700-3+000; 6+800-7+800; 8+300-8+900; 12+650-14+000; 20+800-20+850

2. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+200; 4+300-6+000; 11+900-12+150; 19+700-20+000

3. Nasyp - km 4+000-4+300; 8+880-9+030; 10+200-10+800; 12+150-12+330; 20+500-21+150  

4. Rozbiórka nawierzchni ul. Szkolna - km 20+850

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienką fundamentu

- Ściana - podpora w osi nr 4 (segment nr 2)

- Ściana - podpora w osi nr 4 (segment nr 4)

- Zasypki fundamentów 7 i 8 

- Izolacja cienka fundamentów oś 2 i 3 

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Izolacja fundamentu P2

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowej K1 - konstrukcja

3. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż zbrojenia słupków P2 i P4

- Montaż szalunku korpusu P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Betonowanie fundamentu P1

- Demontaż szalunku fundamentu P1

- Zasypka fundamentu P3

5. WD2-5 (16+408 km)

- Betonowanie korpusem P3 

- Demontaż szalunku korpusu P3

6. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD13

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Betonowanie płyty dennej DD13

- Montaż szalunków płyty dennej DD13

- Montaż szalunku korpusu P3

7. KPD2-1b (15+392 km)

- Betonowanie fundamentu P1

- Zbrojenie fundamentu P3

- Betonowanie warstwy wyrównawczej P3

8. PE1 (0+100 km)

- Montaż szalunku płyt dennych 

- Montaż zbrojenia płyt dennych

- Izolacja cienka przepustu

- Betonowanie płyty dennej

9. PHE1f (2+506f km)

- Fundament pod przepust

10. PE7 (18+300 km)

- Montaż szalunku głowicy przepustu

- Betonowanie głowicy przepustu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 9+640; 15+350; 21+700; 21+730

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-13 km 8+400

- Kolizja teletechniczna T-II-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-14a km 8+500-10+000

- Kolizja teletechniczna T-II-24 km 15+950-16+300

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 13 - km 13+250-13+300

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W8 - km 6+720