Prace zrealizowane w okresie od 21.05.2018 r. do 26.05.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Odhumusowanie – km 2+700-3+000; 6+800-7+800; 8+300-8+900; 12+650-14+000; 20+800-20+850

2. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+200; 4+300-6+000; 11+900-12+150; 19+700-20+000

3. Nasyp - km 4+000-4+300; 8+880-9+030; 10+000-10+800; 12+150-12+400; 13+000-13+200; 13+500-13+700; 20+500-21+150  

4. Przygotowanie podłoża pod nasyp – km 15+700-16+200; DW 256 - km0+560-0+700

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Zasypki fundamentów 7 i 8 

- Wykonanie izolacji na zimno oś 2, 3, 4

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowej K1 - konstrukcja

3. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż zbrojenia korpusu P1

- Montaż deskowania korpusu P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Montaż zbrojenia przyczółka P3

- Montaż szalunków przyczółka P3

- Izolacja cienka fundamentu P2 i P3

- Pompowanie wody P2, P3

5. WD2-4 (13+404 km)

- Zbrojenie fundamentu P1

6. KPD2-4a (15+392 km)

- Betonowanie płyty dennej DD13

- Zbrojenie ścianek DD13

- Zbrojenie korpusu P3

- Montaż szalunku korpusu P3

- Warstwa wyrównawcza pod przepust DD5

7. KPD2-1b (6+865 km)

- Zbrojenie fundamentu P3

8. PE1 (0+100 km)

- Montaż szalunku płyt dennych B+C

- Montaż zbrojenia płyt dennych B+C

- Betonowanie płyty dennej B+C

- Izolacja termozgrzewalna na łączeniach prefabrykatów

9. PE7 (18+300 km)

- Izolacja gruba przepustu

- Zasypka przepustu

- Montaż kotew zespalających w prefabrykatach

- Zbrojenie płyt zespalających

10. PE8 (20+720 km)

- Zasypka przepustu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 9+640; 13+350; 15+350

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-13 km 8+400

- Kolizja teletechniczna T-II-16 km 11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-19 km 14+080-14+300; 15+050-15+600

- Kolizja teletechniczna T-II-24 km 15+950-16+300

- Kolizja teletechniczna T-II-25 km 15+650

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 8 Zbrachlin - km 8+340

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300; 11+500;11+650

- Kolizja energetyczna nr 13 Zawada – km 13+300; 13+250

- Kolizja energetyczna nr 17 – km 18+600

- Kolizja energetyczna nr 18 Borówno – km 20+850

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W8 - km 6+720

- Przebudowa kolizji nr W26 – km 13+470

- Przebudowa kolizji nr W25 – km 13+400

Branża melioracyjna

- Kolizja nr 1 – km 2+507