Prace zrealizowane w okresie od 28.05.2018 r. do 02.06.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+500; 4+700-6+000; 11+900-13+000; 19+700-20+000

2. Nasyp - km 12+900-13+100; 13+400-13+700; 15+700-16+200; 20+500-21+150; DW 256 – km 0+680-0+780  

3. Badania geotechniczne – km 8+700-8+900

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowej między osią 7 i 8

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Izolacja na zimno fundamentów i ścian

3. WD2-7 (21+834 km)

- Betonowanie korpusu przyczółka w osi P1

- Demontaż szalunku korpusu P1

- Pielęgnacja betonu korpusu P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Montaż rusztowań korpusu P3

- Przygotowanie styku P1

- Montaż deskowań P3

5. WD2-4 (13+404 km)

- Montaż szalunków fundamentu w osi P1

- Betonowanie fundamentu P1

- Demontaż szalunków fundamentu P1

- Pielęgnacja betonu korpusu P1

6. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia korpusu DD13

7. KPD2-1b (6+865 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu P3

- Montaż zbrojenia fundamentu DD5

8. PE1 (0+100 km)

- Montaż zbrojenia płyt dennych

- Betonowanie płyty dennej

9. PHE1f (2+506 km)

- Montaż prefabrykatów betonowych

10. PE7 (18+300 km)

- Deskowanie głowicy przepustu

11. PE8 (20+720 km)

- Zasypka fundamentów

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 13+760; 15+300; 17+220

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-19 km 14+080-14+300; 15+050-15+600

- Kolizja teletechniczna T-II-10 km 6+950

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 6 Luszkowo - km 6+800; 7+050

- Kolizja energetyczna nr 8  Zbrachlin – km 8+340

- Kolizja energetyczna nr 9  Zbrachlin – km 8+900

- Kolizja energetyczna nr 10  Niewieścin – km 10+150

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W11 - km 7+630

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300

- Przebudowa kolizji nr W24 – km 13+400

- Przebudowa kolizji nr W26 – km 13+470