Prace zrealizowane w okresie od 04.06.2018 r. do 09.06.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+500; 4+300-6+000; 11+700-13+000; 18+500-19+300; 19+700-20+000

2. Nasyp - km 11+700-13+800; 13+100-13+800; 15+900-16+300; 18+500-19+300; 20+500-21+150; DD7 – km 0+700-0+800; DW 256 – km 0+530-0+720  

3. Odhumusowanie – km 8+000-8+300; 9+000-10+000; 17+500-18+300; 18+500-19+300

4. Poszerzenie jezdni przy PZ 2-3a – km 12+600

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowej między osią 7 i 8

- Zasypka fundamentów oś 2, 3, 4

2. PZ2- 3a (12+600 km)

- Izolacja na zimno podpora P2

- Zasypka podpory P2

3. WD2-7 (21+834 km)

- Demontaż szalunku korpusu P1

4. WD2-6 (19+426 km)

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Montaż deskowań korpusu P3

5. WD2-4 (13+404 km)

- Demontaż szalunków fundamentu P1

6. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Montaż szalunków korpusu P3

- Montaż zbrojenia ściany DD13

- Wykop pod DD12

- Warstwa wyrównawcza pod fundament DD12

- Montaż zbrojenia fundamentu DD12

7. KPD2-1b (6+865 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu przepustu DD5

- Montaż szalunków fundamentu przepustu DD5

- Betonowanie fundamentu przepustu DD5

- Montaż zbrojenia fundamentu P3

- Montaż szalunków fundamentu P3

- Betonowanie fundamentu P3

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD5

- Zasypka podpory P1

8. PHE1f (2+506 km)

- Pompowanie wody z wykopu

- Spoinowanie prefabrykatów przepustu

- Montaż zbrojenia płyt dennych przepustu

- Izolacja termozgrzewalna połączeń prefabrykatów przepustu

- Montaż zbrojenia płyt zespalających

9. PE7 (18+300 km)

- Montaż zbrojenia głowicy przepustu B+C

- Montaż szalunków głowicy B+C

- Montaż szalunków płyty zespalającej przepustu C

- Montaż zbrojenia płyty zespalającej przepustu C

- Betonowanie głowicy B+C oraz płyty zespalającej C

- Montaż szalunków głowicy A+B

- Montaż zbrojenia głowicy A+B oraz płyty zespalającej B

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 13+760; 15+350

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-24 km 15+950-16+300

- Kolizja teletechniczna T-II-25 km 15+650

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 6 Luszkowo - km 6+800; 7+050

- Kolizja energetyczna nr 9  Zbrachlin – km 8+900

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300, 11+500, 11+650

- Kolizja energetyczna nr 14  Trzeciewiec – km 15+100

- Kolizja energetyczna nr 17 SN – km 18+600

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300

- Przebudowa kolizji nr W24 – km 13+400

- Przebudowa kolizji nr W26 – km 13+470