Prace zrealizowane w okresie od 11.06.2018 r. do 16.06.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+500; 11+700-13+000; 18+500-20+500

2. Nasyp - km 10+100-10+400; 13+100-14+300; 15+900-16+480; 18+500-19+300; 20+500-21+150; 20+750-20+900; DW256 0+535-0+620

3. Odhumusowanie – km 15+900-16+500

Branża mostowa:

1. PHE1f (2+506 km)

- Pompowanie wody z wykopu

- Montaż zbrojenia płyt dennych przepustu

- Montaż deskowania płyt dennych

- Izolacja termozgrzewalna na stykach prefabrykatów

- Montaż zbrojenia płyt zespalających

2. KPD2-1b (6+865 km)

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD5

- Montaż szalunków płyty dennej DD5

- Betonowanie fundamentu przepustu DD5

- Betonowanie płyty dennej DD5

- Montaż deskowania korpusu P1

- Montaż rusztowania korpusu P1

- Montaż zbrojenia korpusu P1

3. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu DD12

- Montaż deskowania fundamentu DD12

- Betonowanie fundamentu DD12

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD12

- Montaż deskowania płyty dennej  DD12

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Montaż deskowania korpusu P3

- Montaż deskowania ścian DD13

- Montaż zbrojenia ścian DD13

4. WD2-6 (19+426 km)

- Zasypka podpory P1

- Montaż deskowania korpusu P3

- Betonowanie korpusu P3

5. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż deskowania słupów P3

-Betonowanie słupów P3

6. PE8 (20+720)

- Montaż zbrojenia płyty zespalającej przepustu

7. PE7 (18+300 km)

- Montaż szalunków głowicy A+B

- Montaż zbrojenia głowicy A+B oraz płyty zespalającej A i B

8. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż konstrukcji wielopłaszczyznowej między osią 7 i 8

- Wykop pod fundament kruszywowy oś 1 i 9

9. WD2-4 (13+404 km)

- Izolacja na zimno fundamentu P1

10. PE4 (11+820)

- Transport i rozładunek prefabrykatów betonowych

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 17+220; 15+550

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-II-10 km 6+950

- Kolizja teletechniczna T-II-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

- Kolizja teletechniczna T-II-24 km 15+950-16+300

- Kolizja teletechniczna T-II-25 km 15+650

- Kolizja teletechniczna T-II-26 km 15+700-16+830; 18+00-18+100

- Kolizja teletechniczna T-II-27 km 15+750

- Kolizja teletechniczna T-II-29 km 16+530-18+050

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 6 Luszkowo - km 6+800; 7+050

- Kolizja energetyczna nr 9  Zbrachlin – km 8+900

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300, 11+500, 11+650

- Kolizja energetyczna nr 14  Trzeciewiec – km 15+100

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W8 – km 6+720

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300

- Przebudowa kolizji nr W32 – km 19+400

- Przebudowa kolizji nr W34 – km 21+600