Prace zrealizowane w okresie od 18.06.2018 r. do 23.06.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+800-2+200; 2+800-3+500; 3+200-3+800; 3+500-3+800; 11+700-13+000; 13+800-14+100; 18+500-20+500

2. Nasyp - km 8+700-8+850; 9+030-10+800; 10+200-10+440; 13+100-14+300; 13+900-14+300; 15+700-15+900; 17+200-17+500; 17+500-18+000; 18+500-21+500; 20+500-21+600; DW256 0+535-0+700

3. Odhumusowanie – km 2+800-3+500; 3+200-3+500; 10+800-11+600; 15+700-15+900; 16+500-17+500

4. Rozbiórka nawierzchni asfaltowej – km 0+000-0+180

5. Warstwa GWN – km 20+900-21+150

6. Wymiana – km 8+700-8+850

Branża mostowa:

1. PHE1f (2+506 km)

- Pompowanie wody z wykopu

- Betonowanie płyt dennych

- Montaż zbrojenia płyt dennych

- Montaż deskowania płyt dennych i głowic

- Izolacja termozgrzewalna na stykach prefabrykatów

2. KPD2-1b (6+865 km)

- Beton Warstwy wyrównawczej DD3

- Wykop pod DD3

- Montaż zbrojenia fundamentu DD3

- Montaż deskowania korpusu P1

- Montaż rusztowania korpusu P1

- Montaż zbrojenia korpusu P1

3. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu DD13

- Montaż deskowania fundamentu DD13

- Betonowanie ścian DD13

- Montaż zbrojenia ścian DD12

- Montaż deskowania ścian  DD12

- Betonowanie korpusu P3

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Montaż deskowania korpusu P3

4. WD2-6 (19+426 km)

- Montaż deskowania korpusu P3

- Montaż zbrojenia korpusu P3

- Demontaż deskowania korpusu P3

5. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż deskowania słupów P4

- Montaż deskowania słupów P4

- Betonowanie słupów P4

6. PE8 (20+720 km)

- Zasypka przepustu

7. PE7 (18+300 km)

- Montaż szalunków głowic A+B

- Montaż zbrojenia głowic A+B

- Betonowanie głowic A+B

8. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż konstrukcji wielopłaszczowej między osią 7 i 8

- Wykop pod fundament kruszywowy oś 1 i 9

9. WD2-4 (13+404 km)

- Izolacja na zimno fundamentu P1

10. PE4 (11+820 km)

- Transport i rozładunek prefabrykatów betonowych

- Wykop pod przepust

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 17+220; 15+550

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T-ll-09 km 6+900-7+700

- Kolizja teletechniczna T-ll-22 km 15+550

- Kolizja teletechniczna T-ll-23 km 15+700

- Kolizja teletechniczna T-ll-28 km 16+40

- Kolizja teletechniczna T-II-29 km 16+530-18+050

- Kolizja teletechniczna T-ll-30 km 17+300

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 7 SN 7+600

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300, 11+500, 11+650

- Kolizja energetyczna nr 14  Trzeciewiec – km 15+100

- Kolizja energetyczna nr 13 Zawada - km 13+300, 13+250

Branża gazowa:

- Prace przygotowawcze (uzyskanie dostępu do czasowych zajęć, odhumusowanie)

Branża wod-kan:

Przebudowa kolizji nr W8 – km 6+720

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300

- Przebudowa kolizji nr W26 km 13+470

- Przebudowa kolizji nr W25 km 13+400