Prace zrealizowane w okresie od 25.06.2018 r. do 30.06.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+400-1+750; 1+800-2+200; 2+800-3+200; 3+500-3+800; 6+500-6+800; 13+800-14+100

2. Nasyp - km 3+000-3+400; 9+030-10+800; 13+900-14+250; 17+500-18+500; 18+500-21 +500; DW256 km 0+535-0+650

3. Odhumusowanie – km 1+400-1+750; 14+70015+500; DW256 km 0+000-0+400

4. Rozkładanie GWN – km 20+500-20+700

5. Rozkładanie WUP –km 19+500-19+700

6. Wymiana – km 8+700-8+850; 9+700-9+800

7. Oczyszczenie podłoża pod nasyp – km  7+600-7+700

Branża mostowa:

1. PE1 (0+100 km)

- Montaż deskowania głowic przepustu

2. PHE1f (2+506 km)

- Betonowanie płyt dennych

- Montaż deskowania płyt dennych

- Montaż zbrojenia płyt dennych

- Montaż zbrojenia i deskowania głowic

3. KPD2-1b (6+865 km)

- Montaż zbrojenia fundamentu DD3

- Montaż deskowania fundamentu DD3

- Betonowanie fundamentu DD3

- Montaż zbrojenia płyty dennej DD3

- Montaż deskowania płyty dennej DD3

- Betonowanie płyty dennej DD3

- Montaż deskowania korpusu P1

- Montaż deskowania korpusu P3

- Montaż zbrojenia korpusu P3

4. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż zbrojenia ścian przepustu DD12

- Montaż deskowania ścian przepustu DD 12

5. PE4 (11+820 km)

-Izolacja cienkowarstwowa prefabrykatów

- Wykop pod przepust

- Fundament pod przepust 1 połowa

6. PE3 (11+765 km)

- Wykop pod przepust

7. PE8 (20+720 km)

- Zasypka przepustu

8. PZ2-7a (22-243 km) 

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczowej DD1 i miedzy podporami 2 i 3

- Przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji os 2, 3, 4, 7, 8

- Izolacja cienkowarstwowa os 2, 3, 4, 7, 8

- Fundament kruszywowy pod konstrukcje stalowa wielopłaszczyznową DD2

9. WD2-7 (21+834 km)

- Montaż zbrojenia słupów P2

- Montaż deskowania słupów P2

- Beton slupów P2

- Zasypka podpory P3

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 17+220; 15+550

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T- II -09 km 6+900-7+700

- Kolizja teletechniczna T- II -22 km 15+550

- Kolizja teletechniczna T- II -23 km 15+700

- Kolizja teletechniczna T- II -28 km 16+400

- Kolizja teletechniczna T-II-29 km 16+530-18+050

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 7 SN 7+600

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300, 11+500, 11+650

- Kolizja energetyczna nr 14  Trzeciewiec – km 15+100

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300