Prace zrealizowane w okresie od 02.07.2018 r. do 07.07.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+400-1+750; 1+800-2+200; 2+800-3+200; 9+800-10+400

2. Nasyp - km 7+500-7+700; 9+060-10+800; 15+700-16+000; 17+500-21+500; 18+500-21+500; DW256 km 0+300-0+450; 0+535-0+650

3. Odhumusowanie – km 1+400-1+750; 2+800-3+200; 7+700-8+000; 14+700-15+500; DD7 km 1+900-2+100

4. Rozkładanie GWN – km 20+500-20+700

5. Wymiana – km 8+700-8+850; 9+700-9+800

Branża mostowa:

1. WD2-6 (19+425)

- Montaż deskowania korpusu

- Montaż zbrojenia, deskowania i rusztowania słupów

-  Betonowanie korpusu i słupów

2. PZ2-7a (22-243 km) 

Wykonanie izolacji cienkowarstwowej

- Przygotowanie styku technologicznego słupów

- Fundament kruszywowy pod konstrukcje stalowa wielopłaszczyznową

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczowej

3. PE8 (20+720)

- Zasypka przepustu

4. KPD2-4a (15+392 km)

- Montaż deskowań oraz wykonanie zbrojenia płyty górnej

- Montaż zbrojenia fundamentu

- Betonowanie ścian

- Rozdeskowanie ścian

- Montaż deskowania i zbrojenia ścian przepustu

- Wdrożenie czasowej organizacji ruchu

5. PZ2-3a (11+820)

- Montaż zbrojenia fundamentu

- Wdrożenie czasowej organizacji ruchu

- Wykop pod fundament kruszywowy

6. KPD2-1b (6+865 km)

- Montaż deskowania i zbrojenia korpusu P3

- Betonowanie korpusu

- Rozdeskowanie korpusu

- Deskowanie ścian

7. PHE1f (2+506 km)

- Montaż zbrojenia i deskowania głowic

- Wykonanie rozdeskowania głowic

8. PE3 (11+765)

- Wykonanie wykopu pod przepust

9. PE6 (15+000)

- Montaż deskowania fundamentu pod przepust oraz pielęgnacja betonu

- Transport i rozładunek prefabrykatów

- Wykonanie wykopu pod przepusty

- Wykonanie fundamentu pod przepust

-Izolacja cienkowarstwowa prefabrykatów

10. WD2-3 (11+387)

- Wykonanie warstwy wyrównawczej

- Montaż zbrojenia fundamentu

11. PE7 (18+300)

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową

12. PHE2 (11+715)

- Wykonanie rozładunku prefabrykatów betonowych przepustów

13. PE1 (0+100 km)

- Montaż deskowania przepustu

- Betonowanie głowic

- Wykonanie rozdeskowania głowic

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 17+220; 15+550

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-II-06 km 2+200-8+390

- Kolizja teletechniczna T- II -19 km 14+080-14+300; 15+050-15+600

- Kolizja teletechniczna T- II -22 km 15+550

- Kolizja teletechniczna T-II-38 km 21+800-22+350

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 8 Zbrachlin 8+340

- Kolizja energetyczna nr 11  Niewieścin – km 11+300, 11+500, 11+650

Branża gaz:

- Przebudowa gazociągu (roboty ziemne, montaż rur, tylko spawanie liniowe) – km 1+300-3+000

- Badanie radiograficzne, ultradźwiękowe – km 1+000-2+300

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W13 – km 8+300

- Przebudowa kolizji nr W26 – km 13+470

- Przebudowa kolizji nr W25 – km 13+400

- Przebudowa kolizji nr W24 – km 13+400