Prace zrealizowane w okresie od 09.07.2018 r. do 14.07.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop - km 1+400-1+750; 1+800-2+200; 2+800-3+200

2. Nasyp - km 7+500-7+700; 8+700-8+850; 9+060-11+600; 15+000-15+300; 15+700-15+900; 16+310-16+410; 18+500-21+500; DW256 km 0+300-0+450; 0+535-0+650

3. Odhumusowanie – km 7+700-8+000; 14+700-15+500; 16+500-17+500; DD7 km 1+900-2+100

4. Wymiana – km 8+000-8+250; 8+750-8+850

5. Skarpowanie (wykop/nasyp) – DW256 km 0+530-0+700

Branża mostowa:

1. PHE1f (km 2+506)

- Rozdeskowanie głowic przepustu wlot i wylot

- Pompowanie wody

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową

2. KDP2-1b (km 6+865) 

-  Deskowanie korpusu P3

- Deskowanie ścian DD3

- Rozdeskowanie korpusu P1

- Betonowanie korpusu P3

- Montaż deskowania i zbrojenia ścian DD5

3. PZ2-3a (km 12+599)

- Wykonanie wykopu pod fundament P3

- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament P3

- Montaż zbrojenia fundament oś 3 segment 1 i 3

4. PZ2-7a (km 22+243)

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczyznowej DD1 i między osią 2 i 3

- Wykop pod fundament kruszywowy

5. WD2-4 (km 13+404)

- Montaż deskowania i zbrojenia fundamentu P1

- Rozdeskowanie korpusu P1

- Montaż zbrojenia korpusu P1

6. PE6 (km 15+00)

- Wykonanie montażu prefabrykatów betonowych przepustów

7. KDP2-4a (km 15+392)

- Wykonanie deskowania płyty górnej D13

- Deskowanie płyty górnej DD12

8. WD2-6 (km 19+426)

- Rozdeskowanie korpusu P1

9. PE7 (km 18+300)

- Wykonanie izolacji cienkowarstwowej prefabrykatów

- Wykonanie zasypki prefabrykatów betonowych przepustów

10. PE8 (km 20+720)

- Wykonanie warstwy wyrównawczej

- Montaż zbrojenia fundamentu

11. PE1 (km 0+100)

- Rozdeskowanie głowic przepustu wlot i wylot

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową

12. WD2-3 (km 11+387)

- Betonowanie fundamentu P1

- Wykonanie deskowania fundamentu P1

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową

- Montaż zbrojenia korpusu P1

- Rozdeskowanie fundamentu P1

13. WD2-5 (km 16+408)

- Wykonanie wykopu pod fundament P1

- Warstwa wyrównawcza pod fundament P1

14. PE5 (km 13+150)

- Wykonanie rozładunku przepustów betonowych prefabrykatów

15. WD2-7 (km 21+834)

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową

16. PE4 (km 11+820)

- Montaż przepustów betonowych prefabrykatów

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 17+220; 15+550; 7+800

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-ll-01 km 0+000 - 8+390

- Kolizja teletechniczna T-ll-02 km 0+450

- Kolizja teletechniczna T-ll-03 km 2+200 - 2+500

- Kolizja teletechniczna T-ll-04 km 2+450

- Kolizja teletechniczna T-ll-05 km 2+500

- Kolizja teletechniczna T-ll-06 km 2+200 - 8+390

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 6 Luszkowo 01 6+800, 7+050

- Kolizja energetyczna nr 11 Niewieścin 01 11+300,11+500,11+650

- Kolizja energetyczna nr 13 ZAWADA 03 13+300,13 SN 13+250

- Kolizja energetyczna nr 14 Trzeciewiec Młyn 15+100,15 Wieś 01, Mleczrnia SN

Branża gaz:

- Przebudowa gazociągu (roboty ziemne, montaż rur, tylko spawanie liniowe) – km 2+300 - 2+750; 2+750 - 3+150; 3+000 - 3+400

- Badanie radiograficzne, ultradźwiękowe – km 2+000 - 3+000; 3+800 - 4+000

- Odhumusowanie – km 4+500-7+000

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W1 km 0+065

- Przebudowa kolizji nr W7 km 4+470

- Przebudowa kolizji nr W10 km 6+950

- Przebudowa kolizji nr W13 km 8+300