Prace zrealizowane w okresie od 16.07.2018 r. do 21.07.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop – km 1+800-2+200; 2+700-3+400; 2+800-3+200; Ł3+Ł4 w. Pruszcz km 0+050-0+200

2. Nasyp - km 14+100-14+300; 18+500-21+500; 3+600-3+700; 7+500-7+600; DW244 km 0+450-0+600; DP1506C km 0+000-0+450

3. Odhumusowanie – km 14+500-15+500; 16+500-17+500; 2+800-2+900; DD7 km 0+800-2+100; DP031123C km 0+000-0+160; Ł3+Ł4 km 0+050-0+200 (w.Pruszcz)

4. Wymiana (nasyp) – km 8+000-8+250; DD4 – km 0+000-2+200

5. Wymiana (wykop) – km 8+000-8+250; DD4 – km 0+000-0+080

6. Skarpowanie (wykop) – km 1+800-2+200

7. Odpompowanie wody – km 0+000-22+350

8. Platforma pod palownicę – L1+L2 (Gruczno) km 0+030-0+100

9. Warstwa KŁSM – bypass WD2-7

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (km 22+243)

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczyznowej DD1 i między osią 2 i 3

- Fundament kruszywowy pod konstrukcję stalową wielopłaszczową

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczowej DD1

2. PE7 (km 18+300)

- Wykonanie izolacji cienkowarstwowej prefabrykatów

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową fundamentu

3. KDP2-4a (km 15+392)

- Warstwa wyrównawcza pod fundament P1

- Wykonywanie deskowania stropu przepustu DD13

- Deskowanie i montaż zbrojenia płyty górnej DD12

- Montaż zbrojenia fundamentu P1

- Warstwa wyrównawcza pod fundament P2

- Wykonanie wykopu pod fundament P2

- Betonowanie fundamentu P1

4. PHE1f (km 2+506)

- Deskowanie płyty zespalającej przepust oraz pompowanie wody

5. WD2-4 (km 13+404)

- Deskowanie i montaż zbrojenia korpusu P1 oraz pompowanie wody

- Piaskowanie styków technologicznych

- Zasypka fundamentu P1

6. WD2-3 (km 11+387)

- Montaż zbrojenia korpusu P1

7. PZ2-3a (km 12+599)

- Montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu P3 seg. 1 i 3

- Betonowanie fundamentów P3 seg. 1 i 3

- Montaż zbrojenia i deskowania fundamentu P3 seg. 2 i 4

8. WD2-7 (km 21+834)

- Demontaż zabezpieczenia wykopu z grodzic stalowych

-Przygotowanie fundamentu pod izolację cienkowarstwową P1, P2, P4

- Zasypka podpory P3 oraz pompowanie wody

- Piaskowanie styków technologicznych

- Izolacja cienkowarstwowa fundamentów P1 oraz piaskowania styków technologicznych

- Odwadnianie wykopu

- Izolacja cienkowarstwowa fundamentów oś 3

- Izolacja cienkowarstwowa fundamentów P1, P2, P4

9. KDP2-1b (km 6+865)

- Deskowanie i montaż zbrojenia ścian DD5

- Demontaż deskowanie P3

- Betonowanie ścian DD5

10. WD2-5 (km 16+408)

- Rozdeskowanie warstwy wyrównawczej

- Pompowanie wody

11. WD2-6 (km 19+426)

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowastwową P2 i P1

- Rozdeskowanie fundamentu P3 seg. 3

12. PE6 (km 15+000)

- Wykonanie styków przepustów (łączenie prefabrykatów)

13. PE1 (km 0+100)

- Deskowanie płyty zespalającej przepust

14. PE8 (km 20+720)

- Zasypka przepustu

Branża konstrukcyjno-budowlana:

1. Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 16+570; 13+900; 7+800

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-ll-03 km 2+200 - 2+500

- Kolizja teletechniczna T-ll-06 km 2+200 - 8+390

- Kolizja teletechniczna T-ll-08 km 3+600-4+050

- Kolizja teletechniczna T-ll-09 km 6+900-7+700

- Kolizja teletechniczna T-ll-11 km 8+400

- Kolizja teletechniczna T-ll-12 km 8+150

- Kolizja teletechniczna T-ll-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 13 ZAWADA 03 13+300,13 SN 13+250

Branża gaz:

- Przebudowa gazociągu (roboty ziemne, montaż rur, tylko spawanie liniowe) – km 4+200-4+800; 5+500-6+000

- Badanie radiograficzne, ultradźwiękowe – km 0+250-0+600; 1+000-4+800

- Odhumusowanie – km 4+500-7+000

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W1 km 0+065

- Przebudowa kolizji nr W7 km 4+470

- Przebudowa kolizji nr W13 km 8+300