Prace zrealizowane w okresie od 23.07.2018 r. do 28.07.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym:

Branża drogowa:

1. Wykop – km 1+800-21+100; 2+700-3+500; Ł3+Ł4 w. Pruszcz km 0+050-0+200

2. Nasyp - km 14+100-14+300; 8+750-8+880; 15+000-15+300; DP1506C km 0+000-0+450; DD08 0+500-0+900; DP031123C 0+00-0+180

3. Odhumusowanie – km 14+500-15+400; DD7 km 0+800-2+100; DP031123C km 0+000-0+160; Ł1+Ł2 km 0+050-0+200 (w.Pruszcz); DP1271C 0+00-0+200; DD08 0+00-0+200; DD05 0+500-0+900

4. Wymiana (nasyp) – DD05 km 0+500-0+900

5. Odpompowanie wody – km 0+000-22+350

Branża mostowa:

1. PZ2-7a (km 22+243)

- Montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczyznowej DD1

2. PE7 (km 18+300)

- Wykonanie izolacji cienkowarstwowej fundamentów

- Zasypka przepustów

3. KDP2-4a (km 15+392)

- Montaż zbrojenia płyty głównej DD12

- Przygotowanie powierzchni fundamentu P1 pod izolację na zimno

- Montaż zbrojenia i deskowanie korpusu

- Zasypka fundamentów

- Betonowanie płyty górnej DD13

- Montaż deskowania stropu DD12

- Betonowanie fundamentu P2

4. WD2-3 (km 11+387)

- Deskowanie korpusu P1

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje cienkowarstwową fundamentu P1

5. KDP2-1b (km 6+865)

- Zasypka fundamentów

- Montaż deskowania ścian przepustu DD3

- Montaż deskowania ścian przepustu DD5

- Demontaż deskowanie P3

- Izolacja na zimno fundamentów

6. WD2-6 (km 19+426)

- Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowastwową P2 i P1 i P3

- Wykonanie izolacji cienkowarstwowej P1, P2, P3

- Przygotowanie styków technologicznych ciosów podłożyskowych P1 i P3

7. PE6 (km 15+000)

- Spoinowanie prefabrykatów

8. WD2-7 (km 21+834)

- Izolacja cienkowarstwowa fundamentów P1, P2, P3

- Montaż deskowania ciosów podłożyskowych P1 oraz wykonanie styku technologicznego

- Betonowanie ciosów podłożyskowych

- Zasypka fundamentu P3 i P4

9. PZ2-3a (km 12+599)

- Montaż zbrojenia i deskowanie ścian P3

- Betonowanie fundamentów P3 seg. 1 i 3

- Betonowanie ściany P3 seg. 1 i 3

- Fundament kruszywowy P4

10. WD2-4 (km 13+404)

- Deskowanie i montaż zbrojenia korpusu P1

- Zasypka fundamentu P1

11. PE1 (km 0+100)

- Betonowanie płyty zespalającej przepust

- Izolacja termozgrzewalna prefabrykatów

- Izolacja cienkowarstwowa przepustu

12. PHE2 (11+715)

- Dostawa prefabrykatów betonowych przepustów

13. PHE1f (km 2+506)

- Betonowanie płyty zespalającej przepust

- Odwadnianie terenu budowy

- Rozdeskowanie płyty zespalającej

14. WD2-5 (km 16+408)

- Przygotowanie powierzchni fundamentu P3 pod izolację na zimno

- Montaż zbrojenia fundamentu P1

- Izolacja na zimno fundamentu P3

15. PE4 (11+820)

- Montaż prefabrykatów betonowych przepustów

Branża konstrukcyjno-budowlana:

- Rozbiórka i wywóz materiałów budowlanych – km 7+800

- Ręczny demontaż instalacji oraz dachu – km 16+570

- Selekcja materiału do wywozu – km 13+900

Branża teletechniczna:

- Kolizja teletechniczna T-ll-010 km 6+950

- Kolizja teletechniczna T-ll-11 km 8+400

- Kolizja teletechniczna T-ll-12 km 8+150

- Kolizja teletechniczna T-ll-14 km 8+300-8+700; 10+850-11+350

- Kolizja teletechniczna T-ll-15 km 11+350

- Kolizja teletechniczna T-ll-16 km 11+350

Branża elektryczna sN i nN:

- Kolizja energetyczna nr 8 ZBRACHLIN 03 8+340

Branża gaz:

- Przebudowa gazociągu (roboty ziemne, montaż rur, tylko spawanie liniowe) – km 0+000-2+000; 4+800-5+150

- Badanie radiograficzne, ultradźwiękowe – km 1+000-2+000

Branża wod-kan:

- Przebudowa kolizji nr W1 km 0+065

- Przebudowa kolizji nr W13 km 8+300