Prace zrealizowane w okresie od 06.08.2018 r. do 11.08.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: