Prace zrealizowane w okresie od 20.08.2018 r. do 25.08.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: