Prace zrealizowane w okresie od 27.08.2018 r. do 01.09.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: