Prace zrealizowane w okresie od 03.09.2018 r. do 08.09.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: