Prace zrealizowane w okresie od 10.09.2018 r. do 15.09.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: