Prace zrealizowane w okresie od 17.09.2018 r. do 22.09.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: