Prace zrealizowane w okresie od 24.09.2018 r. do 29.09.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: