Prace zrealizowane w okresie od 01.10.2018 r. do 06.10.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: