Prace zrealizowane w okresie od 08.10.2018 r. do 13.10.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: