Prace zrealizowane w okresie od 22.10.2018 r. do 27.10.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: