Prace zrealizowane w okresie od 29.10.2018 r. do 09.11.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: