Prace zrealizowane w okresie od 05.11.2018 r. do 10.11.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: