Prace zrealizowane w okresie od 12.11.2018 r. do 17.11.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: