Prace zrealizowane w okresie od 19.11.2018 r. do 24.11.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: