Prace zrealizowane w okresie od 26.11.2018 r. do 01.12.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: