Prace zrealizowane w okresie od 03.12.2018 r. do 08.12.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: