Prace zrealizowane w okresie od 17.12.2018 r. do 22.12.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: