Prace zrealizowane w okresie od 24.12.2018 r. do 29.12.2018 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: