Prace zrealizowane w okresie od 31.12.2018 r. do 05.01.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: