Prace zrealizowane w okresie od 14.01.2019 r. do 19.01.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: