Prace zrealizowane w okresie od 21.01.2019 r. do 26.01.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: