Prace zrealizowane w okresie od 28.01.2019 r. do 02.02.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: