Prace zrealizowane w okresie od 04.02.2019 r. do 09.02.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: