Prace zrealizowane w okresie od 18.02.2019 r. do 23.02.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: