Prace zrealizowane w okresie od 25.02.2019 r. do 02.03.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: