Prace zrealizowane w okresie od 04.03.2019 r. do 09.03.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: