Prace zrealizowane w okresie od 11.03.2019 r. do 16.03.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: