Prace zrealizowane w okresie od 18.03.2019 r. do 23.03.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: