Prace zrealizowane w okresie od 25.03.2019 r. do 30.03.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: