Prace zrealizowane w okresie od 01.04.2019 r. do 06.04.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: