Prace zrealizowane w okresie od 08.04.2019 r. do 13.04.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: