Prace zrealizowane w okresie od 15.04.2019 r. do 20.04.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: