Prace zrealizowane w okresie od 29.04.2019 r. do 04.05.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: