Prace zrealizowane w okresie od 06.05.2019 r. do 11.05.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: