Prace zrealizowane w okresie od 13.05.2019 r. do 18.05.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: