Prace zrealizowane w okresie od 04.05.2020 r. do 10.05.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: