Prace zrealizowane w okresie od 27.05.2019 r. do 01.06.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: