Prace zrealizowane w okresie od 03.06.2019 r. do 08.06.2019 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: