Prace zrealizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 17.05.2020 r.

Działania podjęte przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym: